Iznajmljivanje auto sedišta

RENT A SEDIŠTE - JEDINI U GRADU

Iznajmljivanje dečijih auto sedišta

Za decu uzrasta od 0-1 god

Iznajmljivanje dečijih auto sedišta

Za decu uzrasta od 1-5 god (0-36kg)

Iznajmljivanje dečijih auto sedišta

Za decu uzrasta od 4-7 god (9-36kg)

Iznajmljivanje auto sedišta

Za decu uzrasta od 5-7 god (15-36kg)

Auto sedišta dobijate u ispravnom stanju

Za svako oštećenje sedišta ili gubitak delova zadržava se depozit

Za teža zaprljanost sedišta zadržava se depozit

Sva uputstva za montiranje sedišta su zalepljena na poleđini svakog sedišta

Ophodite se prema opremi savesno

Iznajmite sedište